Laxmi Sanitary House

2/486, Ruchi Khand , Sarda Nagar, Bagla Bazar